Lokala regler 18-hålsbanan Mosjö

LOKALA REGLER (uppdaterade april 2019)

Markeringar

Följande markeringar gäller på banan. Pinnar eller plattor.

Vit

Gul

Röd

Röda pinnar med grön topp

Blå

Blåa pinnar med grön topp

Definierar gränsen för out of bounds.

Definierar gränsen för gult pliktområde

Definierar gränsen för rött pliktområde.

Definierar gränsen för spelförbudszon i rött pliktområde.

Definierar gränsen för onormalt banförhållande.

Definierar gränsen för spelförbudszon. Lättnad måste tas som för onormalt banförhållande

Pliktområde hål 6
Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 6 som bara är definierat på en sida är oändligt

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a) Mark under arbete (lättnad utan plikt)

  1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  2. Dräneringar täckta av grus eller jord på spelfältet. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna lokala regel.

b) Tillverkade föremål (lättnad utan plikt)

  1. Träd markerade med stödpinne.

c) Organiska föremål (lättnad med plikt)

  1. Varje stenblock, konstruktion eller arrangemang av stenblock.

Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av transportmedel

  1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form transportmedel, med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

  1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)INFORMATION
Om Tillfälliga Lokala Regler ska tillämpas så finns de uppsatta på klubbens anslagstavla.