Övningsområde för egna bollar

På Mosjöanläggningen har vi två utmärkta områden för träning med egna bollar.

På dessa områden är det inte tillåtet att använda rangebollar.

Område vid stora vägen

I direkt anslutning till tee 1 & 10 finns ett ca 200 meter långt övningsområde. Här finns en inspelsgreen och bunker. På området finns tydliga avståndsmarkeringar.

Område bakom rangen