fredag 19 feb 2016 kl 9:36

Välkommen till Vårårsmöte

31 mars kl. 18.00 på Örebro Universitet

Hörsal L2,  registrering från kl. 17.30

Årsmötet är golfklubbens högst beslutande organ och genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte.  Årsmötet är en viktig del i den ideella idrottsföreningens demokratiprocess. Det är här du som medlem kan vara med och påverka viktiga beslut om föreningens framtid. Detta gör du bl a  genom att lämna in skriftliga motioner.  

På Vårårsmötet behandlas bl a verksamhetsberättelse, årsredovisning för senaste räkenskapsåret, styrelsens och klubbchefens ansvarsfrihet samt eventuella inkomna motioner.

Motioner ska vara klubben tillhanda senast 4 veckor innan mötet (3 mars)

Handlingar finns tillgängliga att ladda ner enligt stadgarna här på hemsidan 7 dagar innan mötet (24 mars). Årsredovisning (resultat- och balansräkning) finns att hämta i klubbhusen (24 mars).


Varmt välkommen!
Styrelsen

Handlingar:
Förslag till föredragningslistaPDF 
Verksamhetsberättelse 2015PDF
Inkomna motioner (inga inkomna motioner)
Årsredovisning 2015 (resultat och balansräkning) finns att hämta i klubbhusen från 24 mars.