fredag 01 jul 2016 kl 9:07

Golfen ska bli mer jämställd

Att göra golfen mer jämställd och inkluderande är en av de viktaste utmaningarna inom svensk golf.

Nyhetsbild

Svenska Golfförbundet har tagit initiativet och vill ändra på det genom att starta förändringsarbetet Vision 50/50. Jag har fått förtroendet att leda arbetet och sedan 1,5 år tillbaka arbetar jag 40% på SGF och 60% som klubbchef i Örebro City Golf & CC.

Jag får ofta frågor om Vision 50/50 och för dig som vill veta mer finns en nyproducerad informationsfolder som beskriver hur vi metodiskt arbetar för att nå våra uppsatta mål 2020 med:
-10 000 fler golfande kvinnor och flickor
- minst 35% kvinnor i styrelserna
- 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50 (idag är vi 8 pilotklubbar)
- en mätbar förändrad syn på golf bland kvinnor  

Läs foldern härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller hämta ditt exemplar på klubben.Hör gärna av dig om du har frågor eller vill veta mer.
Annica Lundström
annica.lundstrom@orebrogolf.se  eller annica.lundstrom@golf.se


Här kan du löpande följa förändringsarbetet