Vår värdegrund

T-U-G-G & KÄR-LEK

Trygghet
Hos oss känner sig alla välkomna och trygga. Är man trygg i sig själv, i gruppen och i spelet skapar vi förutsättningar för att utvecklas i egen takt och att våga prova och lära sig nya saker. I vår verksamhet blir alla spelare sedda på träningspassen.

Utveckling
Vi har en idrottsmiljö som fokuserar på utveckling och att lära sig ta eget ansvar. Det innebär bl.a. att prestationen och att göra sitt bästa (”försöket”) är i fokus framför det uppnådda resultatet. Vi jämför oss inte med andra utan fokuserar i första hand på den egna utvecklingen. Exempel på hur vi förhåller oss till detta är hur vi lägger upp träningar och ger feedback på tävlingsprestationer.

Glädje
Glädje är grunden i vår verksamhet och vi ska alltid sträva efter att öka KUL-faktorn i det vi gör. KUL-faktorn uppnås genom att deltagarna får uppleva, utvecklas och utmanas tillsammans. Vår verksamhet präglas av mycket skratt och ett positivt uppträdande.

Gemenskap
"Hos oss är det laget som är stjärnan” och därför går laget före jaget i vår verksamhet. Har vi fokus på de sociala faktorerna och sammanhållningen kommer det också att gynna den individuella utvecklingen. Gemenskap skapar vi mycket genom våra organiserade gruppträningar.

Kär-Lek
Vi gör det vi gör för att vi älskar golf. Vi ger förutsättningen till andra att lära sig älska golf och därför utformar vi vår verksamhet och stöttar våra barn och ungdomar i processen att bli förälskade idrotten golf.

Artikelbild