Tävlingsprogrammet 2020

All tävlingsverksamhet ställs in under perioden 6 april-30 juni pga coronaviruset. Inget golfspel kommer att hanteras i GIT Tävling under perioden. Från och med 1 juli öppnas tävlingsverksamheten upp igen, dock med restriktioner och nya rutiner. Läs mer om dessa här.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av covid -19PDF

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tävlingsvillkor

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.


Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan och betalning av startavgift görs på Min Golflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälningstidens utgång är vanligtvis kl. 18.00 tre dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan gör i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling.


Handicapkrav för tävling

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha WHC-handicap. Plikt för deltagande utan WHC-handicap: Diskvalifikation. Tävlande ansvarar själv för att korrekt handicap är registrerat i GIT.


Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A +8,0-12,0
Klass B 12,1-20,0
Klass C 20,1-36,0
Klass D 36,0-54,0

Vid färre än fem startande eller fem lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.


Tee

Enligt bestämmelser i aktuell tävling.


Avgörande vid lika resultat (regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.


Scorekortsinlämning (regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävlig ska scorekortet lämnas i scoring-/recordning area. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring-/recording area.


Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Pga covid-19 tillåts inte prisutdelningar, pris hämtas efter avslutad tävling enligt anvisningar från tävlingsledningen.


Resultat - tävlingen officiellt avslutad

När det slutgiltiga resutlatet är officiellt tillkännaivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.


Allmän information

Betalning av anmälningsavgift/startavgift görs via Min Golf..

Anmälningsavgiften kan variera och visas i informationsrutan på respektive tävling. Gästande spelare betalar reducerad tävlingsgreenfee.

Spelaren är själv ansvarig för att innan tävling ta del av lokala regler och bestämmelser.

Scorekort hämtas utanför klubbhuset senast 30 minuter före start. Tävlande ska vara hos startern 10 minuter före utsatt starttid. Spelare som under tiden från lottning till start ändrar handicap spelar på den plats och i den klass han/hon är inlottad.

Tävlande ska senast vid inlämning av scorekortet till scorekortsmottagaren försäkra sig om att dennes korrekta handicap finns noterat på scorekortet.

Vid tävlingar är det inte tillåtet att ta med sig hund.

Vi uppmuntrar klubbens juniorer att tävla - under säsongen 2020 betalar klubbens juniorer reducerad tävlingsavgift (50 kr).


Lokala Regler
Gustavsvik »
Mosjö »

Tävlingsprogram 2020 kommer snart>
Utöver det officiella tävlingsprogrammet erbjuds:
Damgolf (tisdagar)
Herrgolf (onsdagar och torsdagar)
Måndagsgolf

Har du frågor runt tävlingar är du välkommen att kontakta någon hos oss på kansliet så berättar vi gärna mer.