Tävlingsorganisation

Vår tävlingssektion ansvarar för samordning och genomförande av klubbens tävlingsverksamhet.

Ordförande
Leif Gustafsson, 070-2528990, legu60@telia.com

GIT-samordnare
Åke Holt, 070-657 20 18, ake.holt@telia.com

Tävlingsledare/funktionärer
Vi söker medlemmar som vill hjälpa till runt tävlingarna. Kontakta Åke Holt eller Leif Gustafsson så får du mer information om uppdraget.

Tävlingsledare 2017

Så här såg tävlingssektionen ut 2017. Kanske är du med i gänget i år?

Distriktsdomare
I vår golfklubb har vi hela sex utbildade/certifierade distriktsdomare. Årligen får de avlägga ett domarprov för att behålla sin status. Vi är mycket glada över att ha kompetensen inom klubben. Har du frågor gällande regler och annat som berör tävlingar svarar de gärna på dina frågor.  

Karl Ekblom, karl.ekblom@telia.com
Tony Gustafsson, tongus02@hotmail.com
Thomas Hedlund, thedlund@telia.com
Åke Holt,  ake@holt.se

Har du tips och idéer på hur vi kan utveckla tävlingsverksamheten är du varmt välkommen att kontakta oss!